Rize Tıp Merkezi

Misyon & Vizyon

Anasayfa Misyon

Misyon

Sağlık hizmetinde; güveni, saygınlığı ve hasta memnuniyetini temel ilke edinmiş, çalışanları ile bütünleşmiş, kurumsal kimliği ile de öne çıkan, uluslararası düzeyde örnek bir kuruluş olmaktır. Nitelikli ve uzman kadrolar ile etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetlerimizi din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayırımı gözetmeksizin sunmaktadır.


© 2021 Tüm Hakları Saklıdır. LİMON BİLİŞİM